Skip to content

Legionella beheersplan

Legionella beheersplan conform richtlijnen

Legionella beheersplan is verplicht om de Legionella bacterie te bestrijden

De Legionella bacterie

Risico op de bacterie Legionella pneumophila komt vooral voor in omgevingen waar verneveling van water plaatsvindt, waaronder in koeltorens. Valt uw bedrijf onder prioritaire instellingen, dan moet uw bedrijf volgens het Drinkwaterbesluit preventieve maatregelen nemen tegen besmetting door Legionella. Het opstellen van een legionella beheersplan conform  de richtlijnen ISSO 55.3 en AI32 voor een verdampingscondensor of koeltoren is noodzakelijk in het kader van de zorgplicht om deze installaties goed te beheren en ter voorkoming van legionellabesmettingen.

Legionellapreventie

De hieronder genoemde onderwerpen zijn in het legionella beheersplan verwerkt:

 • Algemene gegevens betrokken partijen
 • Omschrijving van de legionella problematiek
 • Omschrijving van de installatie(s)
 • Tekeningen van de installatie(s) (aan te leveren door de klant)
 • Een risico-inventarisatie en toekenning risicocategorie
 • Calamiteitenplan
 • Advies betreffende
  • noodzakelijke maatregelen ter beperking van de risico's in de beheerfase
  • metingen en inspecties
  • bacteriologisch onderzoek
  • maatregelen na positieve meting legionellabacterie
  • logboek

Legionella voorkomen

Wilt u graag meer informatie over een legionella beheersplan en/of een legionella behandeling? Abalco® voert een risico inventarisatie uit en adviseert over de te nemen maatregelen bij vaststelling van de aanwezigheid van de Legionella bacterie. Neem contact met ons op door te bellen naar tel: +31 (0)88 778 77 00 of door een e-mail te zenden via ons contactformulier.

Beschikbaar voor:

Scroll To Top