Skip to content

Luchtkanalen

Luchtkanalen

Luchtkanalen voor ventilatie

Luchtkanalen zijn ronde of rechthoekige buizen, pijpen of kanalen waar lucht doorheen stroomt. De kanalen verspreiden de lucht uit de luchtbehandelingskast door de gehele ruimte. Het doel hiervan is het ventileren, verwarmen of koelen (in het Engels HVAC: heating, ventilation and air conditioning) ter bevordering van het (werk-)comfort in de ruimte. Luchtkanalen worden gebruikt in de industrie (o.a. fabrieken en werkplaatsen), utiliteit (o.a. kantoren en ziekenhuizen), scheepvaart en offshore, maar ook steeds meer in huizen en appartementengebouwen.

De kanalen zijn er niet alleen in verschillende vormen, maar ook van verschillende materialen. Bij het reinigen vergt dit alles zijn eigen, specifieke reinigingsmethode.

Sick Building Syndrome

Als gevolg van de combinatie condensatie, aanhoudende vervuiling (door luchtstroom) en een bepaalde temperatuur, is er een reële kans op de groei van micro-organismen. Dit heeft als gevolg dat de luchtkanalen na verloop van tijd een permanente infectiebron worden. De stromende lucht verspreidt dit gemakkelijk door de gehele ruimte waardoor een onhygiënische omgeving ontstaat. Het zogenaamde Sick Building Syndrome (SBS) treedt dan op. Bovendien tasten micro-organismen metalen aan waardoor de levensduur en capaciteit van de installatie wordt gereduceerd.

Luchtkanalen reinigen door Abalco®

Abalco® is specialist in het analyseren en technisch reinigen van klimaatsystemen in productieruimtes, kantoorgebouwen en ziekenhuizen. Door gebruik van de juiste technische reinigingsapparatuur kunnen wij het luchtbehandelingssysteem grondig technisch reinigen en indien nodig desinfecteren. Hierdoor zijn productieruimtes, kantoorgebouwen en ziekenhuizen weer voorzien van een schone en veilige luchtbehandelingskast. Zo behoudt u de hygiëne in uw gebouw, voorkomt u torenhoge energiekosten en blijft de brandveiligheid van het gebouw behouden.

Abalco® kan u volledig ontzorgen voor wat betreft complete revisie van luchtbehandelingskasten met originele componenten. De juiste zakkenfilters toepassen hoort bij onze disciplines. Omdat dat wij deze zakkenfilters met een groot volume produceren kunnen wij deze uiterst competitief leveren.

Brandverzekering Horecaclausule

De aanwezige (frituur)oven(s) en de daarbij behorende afzuiginstallatie(s) in de horeca moeten jaarlijks worden gecontroleerd, gereinigd en ontvet. Een erkend, ter zake kundig servicebedrijf controleert de bedrijfszekerheid van de apparaten en levert de daarbij horende rapportages. Indien verzekerde niet aan vorengenoemde verplichting(en) voldoet, verliest hij alle recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde bewijst dat er geen causaal verband is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting(en).

Onderhoud luchtbehandeling

Afhankelijk van het type gebouw is het wettelijk verplicht om jaarlijks of tweejaarlijks de luchtkanalen te inspecteren en indien nodig te reinigen om onder de maximaal toegestane hoeveelheid vuil te blijven. Dit is vastgelegd in de EN15780 norm. Vanuit Abalco® adviseren wij echter dringend voor alle gebouwen een jaarlijkse inspectie van de luchtkanalen uit te voeren. Bij tweejaarlijkse inspectie komt het namelijk regelmatig voor dat de maximaal toelaatbare hoeveelheid vervuiling al geruime tijd is overgeschreden. Bovendien blijkt dat men bij een tweejaarlijkse frequentie de controle vaak vergeet in te plannen. Zo ontstaat er een nog grotere ophoping van het vuil, met alle genoemde problemen ten gevolg.

Als u als beheerder en/of eindgebruiker van luchtkanalen verzekerd wilt zijn op het gebied van hygiëne, luchtkwaliteit en optimale werking, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken we met u de mogelijkheden met betrekking tot reiniging en onderhoud van luchtkanalen. Ook voor RENOVATIE en REVISIE!

Scroll To Top