Energiebesparen? Tijdig reinigen kost geen geld, maar het levert op en is een forse besparing op uw energieverbruik!

Verontreiniging en corrosie hebben grote invloed op de efficiëntie van koel- en warmte technische systemen. Corrosie beïnvloedt de warmteoverdracht en verontreiniging
vermindert de capaciteit (luchtstroom) van hoofdcomponenten als verdampers en condensors waardoor tevens koel- en warmte technische systemen meer energie gaan
verbruiken en de capaciteit afneemt.

Wij als Abalco® kunnen u een service bieden waardoor de omschreven wet- en regelgevingen gewaarborgd worden en de installatiecomponenten optimaal blijven
functioneren.

Open de nieuwsbrief door te klikken op de afbeelding links!