Airsocks reinigen

Luchtverdeelslangen “airsocks” bepalen het comfort in uw ruimte. Om een goede werking te garanderen adviseert Abalco® u jaarlijks steekproefsgewijs de inwendige vervuilingsgraad te laten inventariseren c.q. bemonsteren. Door vervuiling zal de effectiviteit van het systeem verminderen en uw energiekosten toenemen.

Airsocks in de voedingsmiddelenindustrie

Indien airsocks in de voedingsmiddelenindustrie zijn toegepast, adviseren wij u deze frequent te inspecteren, bemonsteren c.q. technisch reinigen, drogen en desinfecteren, bijvoorbeeld 2 keer per jaar. Al geruime tijd wordt de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid (HACCP/BRC/GLOBALGAP/IFS/Halal & GMP+) bij het management van levensmiddelenbedrijven neergelegd. Abalco® kan u als installateur en/of eindgebruiker een service bieden, zodat de omschreven wet- en regelgevingen gewaarborgd worden en de geïnstalleerde airsocks optimaal blijven functioneren.

Verzekerd van een goede werking

Als u verzekerd wilt zijn van hygiëne, luchtkwaliteit en betrouwbaarheid van airsocks, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.