Koeltoren / verdampingscondensor reinigen

Technisch reinigen koeltoren en/of verdampingscondensor

Conform de huidige wet- en regelgeving (legionella beheersplan / risicoanalyse) behoort een eigenaar van koeltorens en verdampingscondensors een verplicht reinigingsprocedé te volgen om maatregelen te nemen tegen de legionellabacterie. Door het onderhouden van uw koeltorens beperkt u de kalkafzetting en algengroei. Verschillend per koeltoren dient er 1 tot 12 keer per jaar een watermonster genomen te worden. De uitblaasscones en druppelvangers moeten regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden.

In koeltorens varieert de temperatuur van het water en vormt daardoor een ideale omgeving voor bacteriegroei. Abalco® is gespecialiseerd in het reinigen van koeltorens en verdampingscondensors volgens het reinigingsprocedé. De gehele koeltoren en/of verdampingscondensor wordt bij deze behandeling gereinigd waaronder de druppelvangers, sproeisysteem, (centrale) waterbak en bakzeef.

Graag nemen wij uw zorgen uit handen bij het reinigen van koeltorens.
Abalco® inventariseert uw koeltoren en/of verdampingscondensor op de vervuilingsgraad, waarna in overleg met u het reinigingsprocedé wordt toegelicht en besproken.

In samenwerking met Abalco® Technical Support BV kunnen we u volledig ontzorgen door een SLA te vervaardigen waarin alle disciplines* worden omschreven conform AI32 en ISSO 55.3

* Waterbehandeling, analyses bemonsteringen en technische reiniging.

Koeltorens/verdampingscondensor reinigen?

Als u verzekerd wilt zijn van volledig ontzorgen conform de huidige wet- en regelgeving, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs van Abalco® Technical Support BV.