Condensors / drycoolers reinigen

Technisch reinigen, ontvetten en optioneel coaten met Abalran 219 - Heresite.

Vervuiling en corrosie door milieu- en weersomstandigheden hebben een groot effect op het rendement van luchtgekoelde condensors. Corrosie beïnvloedt de warmteoverdracht tussen koperen leidingen en aluminium lamellen. Verontreiniging vermindert de luchtstroom waardoor de condensatietemperatuur stijgt, het systeem meer energie gaat verbruiken en de koelcapaciteit afneemt.

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de geïnstalleerde koelinstallatie het laat afweten op het moment dat deze onmisbaar is. Een grondige inspectie en het toepassen van energiebesparende maatregelen zijn noodzakelijk om op ieder gewenst moment over een zo optimaal mogelijk functionerende installatie te kunnen beschikken.

Rapportage

Gereinigde en/of gecoate condensors worden door Abalco® voorzien van een reinigingssticker (jaar en maand van uitvoering). Tevens wordt er een digitale rapportage vervaardigd die u na reiniging en/of coaten digitaal krijgt opgestuurd.

Reinigen condensor

Voor meer informatie over het technisch reinigen, ontvetten en/of coaten van luchtgekoelde condensors kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs. Opzoek naar periodieke reiniging? Wij stellen graag een serviceovereenkomst voor u op.