NH3-CO2/Glycol Calamiteiten

U kent Abalco® als specialist in het chemisch technisch reinigen, renoveren, conserveren en coaten (Abalran® 219) van lucht-, koel- en warmtetechnische installaties. Minder bekend is dat Abalco® ook het koudesysteem aan de binnenzijde kan reinigen.

Door het toenemend gebruik van natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak (NH3), CO2 en koolwaterstoffen, komt het regelmatig voor dat door inwendige lekkages de koudemiddelen met elkaar in aanraking komen, met alle gevolgen van dien.

Veelal maakt men gebruik van een warmtewisselaar waarin ammoniak CO2 afkoelt. Aan de CO2 zijde wordt zo’n warmtewisselaar als cascadecondensor gebruikt of er wordt CO2 doorheen gepompt als koudedrager. Als er om wat voor reden dan ook een lekkage ontstaat in de warmtewisselaar, dan wordt er al snel CO2 in het ammoniak systeem geperst door het grote drukverschil tussen deze twee koudemiddelen.

Als ammoniak en CO2 zich mengen, ontstaat er een zout dat grote problemen veroorzaakt in het NH3 systeem, met als gevolg stilstand en productieverlies voor de eindgebruiker.

Als Abalco® kunnen we u gerust stellen dat we ervaring hebben in het technisch reinigen van zo’n verontreinigd ammoniak systeem. Met succes zijn al diverse systemen naar tevredenheid gereinigd. Speciaal hiervoor ontwikkelde equipement staat in Werkendam gebruiksklaar, waardoor we snel kunnen schakelen. Voor deze spoedklussen staan we 24/7 paraat.

Onze specialisten, waaronder een koudetechnisch calamiteitenspecialist, kunnen dan ook zeer snel ter plaatse zijn om samen met de installateur de calamiteit aan te pakken, om het productieverlies tot een minimum te beperken.

Door te spoelen met een vloeistof wordt het zout opgelost en buiten het systeem opgevangen. Aan de spoelvloeistof wordt indien noodzakelijk een inhibitor toegevoegd om te voorkomen dat er corrosie aan de binnenzijde van het koudesysteem ontstaat. Als de zoutoplossing te lang in het systeem zit kan er corrosievorming optreden, welke chemisch verwijderd dient te worden.

Het is belangrijk om nadien het spoelmiddel grondig te verwijderen en de installatie zo goed als mogelijk met voldoende perslucht of stikstof door te blazen, zodat het meeste vocht uit de installatie wordt gehaald, waarna het vacumeren en het vervolgtraject door de installateur uitgevoerd kan worden.

Mocht u in de toekomst ook met deze problemen te maken krijgen, aarzel niet en bel meteen Abalco®. Ook bestaat de mogelijkheid u te verzekeren bij Abalco® voor de kosten van toekomstige calamiteiten.