Cv en koudwatersysteem

Cv en koudwatersysteem

 

Klimaatbeheersing door cv en koudwatersysteem

Een cv en koudwatersysteem wordt in veel moderne gebouwen gebruikt. Zowel in woonhuizen, grote kantoorgebouwen als utiliteitsgebouwen is het van groot belang om het klimaat zorgvuldig te regelen. Bij een koudwatersysteem bevindt een koelunit zich buiten het gebouw (vaak op het dak) waarin koud water wordt bewaard. Via leidingen wordt dit koud water naar binnenunits in de te koelen ruimtes gebracht. Bij een cv-systeem is het juist opgewarmd water dat via leidingen naar de ruimtes gebracht, zodat deze verwarmd worden.

 

Gevolgen van vervuiling

Een vervuild cv en koudwatersysteem kenmerkt zich door een verminderde werking en een verhoogd energieverbruik. Door zuurstof dat in de leidingen doordringt, ontstaat er na verloop van tijd roest aan de binnenkant van de leidingen. Het rond stromende water brengt daarnaast onder andere kalk, kalksteen en rondzwevende ijzerdeeltjes met zich mee. Deze stoffen zullen zich hechten aan de binnenkant van de leidingen, met een steeds dikker wordende aanslag als gevolg. Deze aanslag verkleint de inwendige diameter van de leiding, waardoor de doorstroming van het water vermindert. Ook neemt de warmtegeleiding af, waardoor het meer moeite kost om de ruimtes op de gewenste temperatuur te brengen. Ten slotte zullen de hydraulische delen van de installatie sneller defect raken door het vuil dat zich ophoopt. Dit heeft vaak storingen van de gehele installatie tot gevolg.

Periodiek en tijdig onderhoud van de installatie leidt tot een betere werking en een verhoogd rendement.

 

Reinigen cv en koudwatersysteem door Abalco®

Abalco® heeft ruime ervaring met het reinigen van cv en koudwatersystemen. Wilt u als beheerder of eindgebruiker verzekerd zijn van een optimaal werking van uw cv en koudwatersysteem? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken we met u de mogelijkheden met betrekking tot reiniging en onderhoud van uw installatie. In overleg met u stellen we een controle- en onderhoudsplan op. Hierdoor bent u verzekerd van een optimale warmteafgifte en een energiebesparing van 15-20% ten opzichte van een vervuild systeem.