Beunkoelers

Beunkoelers zorgen ervoor dat het koelwater van de motor van een schip gekoeld wordt. Deze koelers bestaan uit een pijpenstelsel dat is ondergebracht in een ruimte in de romp van het schip die in directe verbinding staat met het water buiten het schip, de zogeheten beun. Door dit directe contact met het buitenwater raken de koelers snel vervuild door bijvoorbeeld drijfvuil en de aangroei van algen of zeepokken. De vervuiling zorgt voor een afname van de efficiëntie van de koeling en een verkorte levensduur. Het is dan ook van belang de koelers regelmatig te reinigen en onderhouden.

Abalco® is gespecialiseerd in het reinigen van beunkoelers voor een optimale werking. Voor meer informatie over reiniging en onderhoud van beunkoelers kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs.