Controle waterbehandeling

Het periodiek onderhoud van de waterbehandelingsinstallatie omvat de controle van de spui-doseerregeling en doseerpompen op werking en instellingen. Daarnaast vindt een controle van de spuiklep en meetsensoren plaats, indien nodig worden deze technisch gereinigd.

Om de goede werking en instelling van de waterbehandelingsinstallatie te toetsen worden er watermonsters genomen en geanalyseerd. De analyse vindt plaats op de volgende parameters: pH, geleidbaarheid, totale hardheid, p- en m-alkaliteit, chloridegehalte, productgehalte en de indikking (concentratiefactor). Daarnaast worden de verbruiksgegevens van de waterbehandeling gecontroleerd en genoteerd.

Indien dit door de Service Engineer noodzakelijk wordt geacht, kunnen er monsters voor metaal- en/of bacteriologisch onderzoek worden meegenomen ten behoeve van een uitgebreide analyse.