Skip to content

Luchtonderzoek

Luchtonderzoek

Gezonde lucht: van levensbelang!

Lucht is van levensbelang en een gezonde luchtkwaliteit is dan ook van groot belang in uw ruimtes en gebouwen. Een verhoogde concentratie micro-organismen zorgt voor huidirritatie, uitslag, jeuk of ziekte. Ook gaat de productiviteit van de gebruikers van de ruimte sterk omlaag.

Met behulp van een microbiologisch luchtonderzoek, krijgt u snel inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht en de werking van ventilatiesystemen. Onderzoekers van Abalco® bepalen het aantal bacteriën, schimmels en gisten in een ruimte. Ook wordt de fijnstofconcentratie, CO2 concentratie en relatieve luchtvochtigheid gemeten. Door de kwaliteit van de buitenlucht, ventilatielucht en ruimtelucht met elkaar te vergelijken, krijgt u ook inzicht in de werking van de ventilatiesystemen.

Fijnstof normen

Onder fijnstof verstaat men in de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 µm (micrometer). De herkomst en chemische samenstelling verschilt tussen de deeltjes. Het inademen van de deeltjes is schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof wordt dan ook aangemerkt als luchtvervuiling. De EU heeft voor haar lidstaten fijnstofnormen opgesteld, die de maximale hoeveelheid fijnstof aangeven waaraan burgers blootgesteld mogen worden.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen fijnstof met een diameter kleiner dan 10 micrometer (PM10) en de fijnere fractie van fijnstof, met een diameter van 2,5 micrometer (PM2,5). Voor PM10 geldt een jaargemiddelde van maximaal 40 µg/m3. Het daggemiddelde is vastgesteld op maximaal 50 µg/m3. Dit gemiddelde mag op maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden. Voor PM2,5 is de grenswaarde voor het jaargemiddelde vastgesteld op 25 µg/m3.

Inhoud microbiologisch luchtonderzoek

In overleg met Abalco® bepaalt u welke ruimtes gecontroleerd dienen te worden. Indien aanwezig, worden de luchtbehandelingskast en het inblaasrooster gecontroleerd. Ook is er een referentiemeting in een ruimte zonder klachten. Tijdens het onderzoek wordt de fijnstof- en CO2-concentratie bepaald. Daarnaast worden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten. Tenslotte wordt het aantal (ziekte)kiemen en schimmels en gisten bepaald. Steekproefsgewijs worden de luchttoevoer en retourkanalen geïnspecteerd of deze visueel schoon zijn. Na bemonstering, ontvangt u zo snel mogelijk de resultaten in een overzichtelijk rapport. Zo weet u direct of uw ruimtes aan de gestelde normen voldoen.

Abalco® is VCA-P/NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd. Voor een veilig en gezond binnenklimaat, bent u bij Abalco® dus aan het juiste adres! Wilt u verzekerd zijn op het gebied van hygiëne en luchtkwaliteit? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden omtrent het microbiologisch luchtonderzoek.

Beschikbaar voor:

    Geen gerelateerde items
Scroll To Top