Skip to content

Luchtkanalen reinigen

Luchtkanalen reinigen

De 3 voordelen van luchtkanalen reinigen

Bedrijfspanden, overheids- en/of gezondheidsinstellingen worden veelal uitgerust met koel- en/of warmte technische systemen. Deze systemen regelen de temperatuur en optimaliseren de hygiëne. Ook aan boord van schepen zijn veel technische systemen te vinden die luchtkanalen bevatten. Geconditioneerde lucht wordt hierbij door middel van kanalenstelsels naar de gewenste ruimten verplaatst. Tegelijkertijd wordt een gelijke hoeveelheid lucht (M3/H) door middel van afzuigkanalen geretourneerd naar de desbetreffende luchtbehandelingskast(en). Echter, de combinatie van deze geconditioneerde luchthoeveelheid, condensatie en atmosferische vervuiling kan voor veel problemen zorgen. De luchtkanalen worden dan een infectiebron door de groei van micro-organismen in de kanalen. Het welbekende Sick Building Syndrome (SBS) treedt daardoor op. De aanwezigheid van micro-organismen vergroot dus het risico op het ontstaan van een onhygiënische omgeving. Daarnaast tasten micro-organismen metalen aan. Dit zorgt ervoor dat de levensduur en capaciteit van de installatie wordt gereduceerd. Tenslotte kan bij vervuilde luchtkanalen de brandveiligheid niet langer gegarandeerd worden.

Gespecialiseerd in luchtkanalen reinigen

Abalco® heeft ruime ervaring in het reinigen van luchtkanalen en neemt graag ook uw zorgen uit handen. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het schoonmaken van:

 • Luchtkanalen t.b.v. luchtbehandelingssystemen
 • Klimaatsystemen aan boord van schepen
 • WTW systeem
 • Afzuiging t.b.v. keuken restaurant
 • Afzuiging t.b.v. bakovens van friet fabrieken en bakkerijen
 • Rookgasafvoerkanalen

Brandverzekering Horecaclausule

De aanwezige (frituur)oven(s) en de daarbij behorende afzuiginstallatie(s) in de horeca moeten jaarlijks worden gecontroleerd, gereinigd en ontvet. Een erkend, ter zake kundig servicebedrijf controleert de bedrijfszekerheid van de apparaten en levert de daarbij horende rapportages. Indien verzekerde niet aan vorengenoemde verplichting(en) voldoet, verliest hij alle recht op schadevergoeding, tenzij verzekerde bewijst dat er geen causaal verband is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan deze wettelijke verplichting(en).

Wanneer luchtkanalen inspecteren en reinigen?

In de Europese norm EN 15780 is bepaald welke procedures er nodig zijn om ventilatie- en airconditioning systemen veilig en hygiënisch te houden. Hieronder valt ook de reiniging en inspectie van luchtkanalen. Voor plaatsen met hoge beveiliging, zoals de farmaceutische industrie, semi-conductoren industrie, voedingsindustrie, laboratoria, cleanrooms en ziekenhuizen is jaarlijkse inspectie van de luchtkanalen verplicht. Voor andere gebouwen zoals kantoren, scholen, hotels, theaters en sportgebouwen geldt een verplichte frequentie van tweejaarlijkse inspectie en reiniging. Abalco® adviseert echter om voor álle gebouwen een jaarlijkse controle uit te voeren. Bij tweejaarlijkse inspectie komt het namelijk regelmatig voor dat de maximaal toelaatbare hoeveelheid vervuiling al geruime tijd is overgeschreden.

Reinigingstechnieken

Abalco® kent verschillende reinigings-, ontvetting- en desinfecteertechnieken. Dit zijn onder andere:

 • Borstelreinigingstechnieken
 • Vacuümreinigingstechnieken
 • Luchtreinigingstechnieken
 • Lage, en/of hoge drukreinigingstechniek met ontvettingsmiddelen
 • Desinfectiemiddelen

Welke techniek we toepassen is afhankelijk van de klant en de vervuiling. Onze specialisten beoordelen wat we het beste in kunnen zetten voor uw systeem.

Luchtkanalen reinigen door Abalco®

Abalco® is specialist in het analyseren en technisch reinigen van klimaatsystemen in productieruimtes, kantoorgebouwen en ziekenhuizen.

Ook in de scheepvaartindustrie, overheidsinstellingen en woongebouwen heeft Abalco® ruime ervaring met het reinigen van luchtkanalen. Door gebruik van de juiste technieken reinigen wij het klimaatsysteem. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Op deze manier nemen we graag uw zorgen over het reinigen van de luchtkanalen uit handen.

Wilt u als beheerder en/of eindgebruiker van luchtkanalen verzekerd zijn op het gebied van hygiëne, luchtkwaliteit en optimale werking? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken we met u de mogelijkheden met betrekking tot reiniging en onderhoud van luchtkanalen. Ook voor RENOVATIE en REVISIE!

Beschikbaar voor:

Scroll To Top