Skip to content

Waterlevering

Waterlevering

Waterlevering door Abalco®

Hebt u een grote levering water nodig? De afdeling Abalco Water Delivering Support is verantwoordelijk voor het leveren van diverse soorten water aan industrie, evenementen, overheden en productiebedrijven. Zo kunnen wij te hulp springen bij industriële reinigingsprocessen (spoelen), maar bijvoorbeeld ook bij het leveren van demiwater voor het maken van desinfectiemiddel.

Het Water Delivering Department levert de volgende soorten watervarianten:

 • Gedemineraliseerd water, ook wel demiwater of  osmose water genoemd: Dit is water waaruit alle zouten en mineralen zijn verwijderd. Doordat in leidingwater de hoeveelheid aanwezige minderalen sterk kan verschillen (een verschillende ‘water hardheid’), is leidingwater ongeschikt voor het gebruik in laboratoria en veel industriële processen. Door demiwater te gebruiken, voorkomt u dit probleem. Gedemineraliseerd water is bovendien geschikt voor de stadsverwaming, loodaccu’s en wordt vaak in autowasinstallaties en door glazenwassers gebruikt om streeploze ramen te krijgen.
 • Gedestilleerd water: Dit is extra zuiver water waar niet alleen de zouten en mineralen (zoals bij demiwater) zijn verwijderd, maar ook organische stoffen. Hierdoor wordt het veel gebruikt in de chemie en de biochemie.
 • Gecondenseerd water: Water dat onder hoge druk is verhit totdat het kookt en stoom vormt. Dit stoom wordt vervolgens afgekoeld tot het weer vloeibaar is. Deze overgang van gasvormige stof naar vloeibaar wordt condenseren genoemd. Hierdoor worden de zoutionen uit het water verwijderd.
 • Kiemvrijwater: Kiemvrij water of gesteriliseerd water is water dat na het condenseren door een kiem afvangfilter gaat. Zo worden in het filter dode kiemen uit het water verwijderd.
 • Drinkwater: Dit is water dat aan zeer strenge eisen voldoet om te voldoen aan de richtlijnen voor menselijke consumptie. Dit water wordt door waterleidingbedrijven gewonnen uit grond- of oppervlaktewater en gezuiverd totdat de juiste waterkwaliteit is behaald. Wist u dat in Nederland dagelijks 3 miljard liter drinkwater wordt geleverd?
 • Bronwater: Waar drinkwater wordt gewonnen uit grond of oppervlaktewater, is bronwater rechtstreeks afkomstig uit natuurlijke of onderaardse bronnen, zoals de bronnen van Spa of Chaudfontaine. Dit water wordt na het winnen niet behandeld. Hooguit wordt met behulp van ozon het water gezuiverd. Bronwater heeft over het algemeen een goede pH waarde (en dus een goed oplossend vermogen) en bevat iets minder chloride dan drinkwater.
 • Zoutwater: Dit is een oplossing van zouten in water, zoals het geval is bij bijvoorbeeld zeewater, zoutmeren of pekel.
 • Koud-, warm- en heetwater: Er zijn omstandigheden waarbij een specifieke temperatuur van het water nodig is. Ook daar voorziet Abalco Water Delivering Support in. Zo leveren wij naar wens koud, warm of heet water.

 

Water transport door Abalco

Uw water bestelling kan geleverd worden per tankwagen en per schip die wij 24/7 in kunnen zetten. Onze tankwagens zijn allemaal ‘dedicated’. Dit betekent dat ze uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van een bepaald type water. Zo garanderen wij de kwaliteit van uw levering. Doordat wij afnamepunten hebben in heel de Benelux, kunnen wij een snelle levering garanderen.

Daarnaast beschikken wij in het geval van gedemineraliseerd waterlevering over mobiele demi-installaties die eveneens 24/7 inzetbaar zijn. Dit zijn tankwagens die aangesloten worden op het waterleidingnet en zelf (leiding-)water omzetten in demiwater.

In overleg met u beslissen wij of het water per truck of per schip wordt geleverd. Uiteraard kijken wij hierbij eerst of de locatie per schip te bereiken is. Daarnaast wordt er naar de snelheid van de levering en de kosten gekeken. Dit kan ook betekenen dat wij een eerste levering per tankwagen doen en de resterende waterlevering per schip arriveert.

 

Voorbeelden waterlevering door Abalco®

Kiest u voor waterlevering door Abalco®? U bent zeker niet de enige! Deze partijen gingen u voor:

 • 2018: Door uitval van de stadsverwarming ketel, was er een direct tekort aan warm water. Abalco® schoot te hulp door de aanvoer van heet water.
 • 2019: Herinnert u zich de warme, droge zomer van 2019 nog? Op veel plaatsen ontstonden flink water tekorten. Het Abalco Water Delivering Department werd door een semi overheidsbedrijf. Binnen 5 uur waren diverse schepen onderweg met water. Ook bij evenementen als de Vierdaagse in Nijmegen en Indoor Brabant in Den Bosch schoot Abalco te hulp met een tijdelijke waterbuffer.
 • 2019: In Barcelona wordt een superyacht gespoeld met demiwater geleverd door Abalco.
 • 2020: Door de wereldwijde virusuitbraak schoot de vraag naar desinfectiemiddelen de lucht in. Een van de grondstoffen van desinfectiemiddel is gedemineraliseerd water. Abalco water delivering department levert diverse partijen, waaronder 1600 IBC’s met 1000 liter demiwater voor Duitsland.
 • 2020: Een compleet sprinkler leidingsysteem wordt voor oplevering gespoeld met demiwater geleverd door Abalco en voorzien van een water/glycolmengsel. Zo is het sprinkler systeem beveiligd tegen vorst.
 • 2020: Tijdens onderhoud aan het sprinklersysteem staat Abalco Water Delivery Department standby met een flinke hoeveelheid water ten behoeve van calamiteiten inzake brandverzekering. Wel zo fijn om tijdens onderhoud nog steeds brandveilig te opereren!
 • 2020: Abalco Water Delivery Department voorziet het gemeentelijk warmtenet van warm water tijdens onderhoud aan het netwerk

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in waterlevering door Abalco®? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken we met u de mogelijkheden met betrekking tot soort, grootte en tijdstip van de levering. Zo komen we samen tot de optimale levering voor uw situatie.

Beschikbaar voor:

Scroll To Top