Skip to content

Legionella bemonstering

Waarom een legionella bemonstering?

Legionella bemonstering controleert de verspreiding van Legionella door bijvoorbeeld koeltorens

De damp van koeltorens kan de Legionella bacterie verspreiden

Legionella kan diverse ziektes en aandoeningen veroorzaken, waaronder Legionellapneumonie (de veteranenziekte) of pontiackoorts. De griepvariant (pontiackoorst) is een ongevaarlijke infectie en de klachten gaan binnen enige tijd weer over. De veteranenziekte gaat echter gepaard met longontsteking en kan een dodelijke afloop hebben. De ziekte ontstaat als mensen de bacterie inademen. Dit gebeurt voornamelijk doordat de bacterie zich bevindt in een waternevel (aerosolen) die via de longen wordt ingeademd. Koeltorens, verdampingscondensors en luchtwassers zijn een voorbeeld van waterinstallaties die een waternevel produceren. Deze waternevel maakt het risico op een besmetting door Legionella bacteriën extra groot. Door middel van Legionella bemonstering wordt het water gecontroleerd op de Legionella bacterie. Hierdoor kunt u tijdig maatregelen nemen als er Legionella aanwezig is. Zo voorkomt u Legionella besmettingen. Het is daarom van groot belang om tijdig legionellamonsters te laten nemen.

Verplichte Legionella bemonstering

Uit de door Arbo wetgeving uitgegeven beleidsregel 4.87a en de richtlijnen ISSO 55.3 en AI32 blijkt dat het verplicht is om een legionella beheersplan te hebben. Dit omvat onder andere Legionella bemonstering om het water te controleren op Legionella. In het drinkwaterbesluit staat zelfs dat locaties in de hoog- en midden categorie (o.a. ziekenhuizen en zorginstellingen) verplicht zijn tot een periodieke Legionella bemonstering. Door middel van deze monstername wordt vastgesteld of er een te hoge concentratie aan Legionella bacteriën voorkomt in de leidingen.

Legionella bemonstering door Abalco®

Wilt u als beheerder of eindgebruiker verzekerd zijn van een omgeving vrij van Legionella? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Graag bespreken we met u de mogelijkheden voor een Legionella bemonstering. De door Abalco® genomen monsters worden door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium geanalyseerd en gerapporteerd. U ontvangt het originele rapport en, gebaseerd op de uitslag, een advies over eventueel te nemen maatregelen.

Beschikbaar voor:

Scroll To Top