Skip to content
7 Tips om Legionella besmetting rond koeltorens en verdampingscondensors te voorkomen
Legionella bacterie

Koeltorens en verdampingscondensors worden in diverse industrieën gebruikt. Bekend zijn de grote koeltorens bij energiecentrales, maar ook de koeltorens en verdampingscondenors bij utliliteitsgebouwen, en datacentra’s, serverparken en andere procesindustrieën gebruiken (compacte) koeltorens en of verdampingscondensors

In een compacte koeltoren en of verdampingscondensor wordt koud water omlaag gesproeid terwijl een ventilator de warme lucht door de waterstroom omhoog blaast. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van het tegenstroomprincipe waarbij de ene stroming (lucht), warmte afgeeft aan de andere stroming (water).

De waternevel die tijdens dit proces ontstaat, brengt het risico op legionella besmetting met zich mee.

De Legionella bacterie bevindt zich namelijk vaak in een waternevel (aerosolen). Zodra een besmette waternevel wordt ingeademd, kan de bacterie in de longen terecht komen en diverse ziektes en aandoeningen veroorzaken. Dit zijn onder andere Legionellapneumonie (de veteranenziekte) of de pontiackoorts. De griepvariant (pontiackoorts) is een ongevaarlijke infectie en de klachten gaan binnen enige tijd weer over. De veteranenziekte gaat echter gepaard met longontsteking en kan een dodelijke afloop hebben.

Om dit te voorkomen is er vanuit de overheid regelgeving met betrekking tot onderhoud en bacterie-monitoring van koeltorens en verdampingscondensors. Uit de door Arbo wetgeving uitgegeven beleidsregel 4.87a en de richtlijnen ISSO 55.3 en AI32 blijkt dat het verplicht is om een legionella beheersplan te hebben. Locaties in de hoog- en middencategorie (o.a. ziekenhuizen en zorginstellingen) zijn volgens het drinkwaterbesluit zelfs verplicht tot een periodieke Legionella bemonstering. Hierbij wordt vastgesteld of er een te hoge concentratie aan Legionella bacteriën voorkomt in de leidingen. Enkel het meten van de algehele waterkwaliteit (het totaal aantal bacteriën, totale waterkwaliteit en pH-waarde), is hiervoor niet voldoende. Visuele inspectie en regulier onderhoud zijn de beste manieren voor controle. Koeltorens en verdampingscondensors met een hoog bacterie niveau hebben hierbij extra reiniging nodig ten opzichte van systemen met een gemiddeld bacterie niveau. In deze blog vindt u zeven tips om Legionella verspreiding te voorkomen. Check ook onze volgende blog over inspectie van de koeltoren en verdampingscondensor!

Adviezen om Legionella verspreiding te voorkomen

Om een Legionella besmetting te voorkomen, is het van belang een aantal maatregelen te treffen. De voornaamste maatregelen zijn:

  1. Gebruik biocides en chemicaliën om micro-organismen tegen te gaan.

Het gebruik van biocides beperkt de groei van de Legionella bacterie. Andere veel gebruikte chemicaliën ter bestrijding van Legionella zijn chloor en broom. Bij chloor is het van belang om de pH-waarde van het water in de gaten te houden. De efficiëntie van chloor neemt sterk af bij een pH boven 8.0. Informeer bij Abalco welke biocides geschikt zijn voor uw koeltoren of verdampingscondensor.

  1. Houd de watertemperatuur in het reservoir onder de 20°C.

De watertemperatuur in het reservoir hangt onder andere af van het ontwerp van de koeltoren of verdampingscondensor, de stroomsnelheid en proceswarmte. Echter, de Legionella bacterie groeit optimaal bij een temperatuur vanaf ± 25°C tot ± 60°C. Om bacteriegroei te voorkomen, is het dus van belang de watertemperatuur onder de 20°C te houden.

  1. Inspecteer de koeltoren en verdampingscondensor iedere maand.

Inspectie omvat de fysieke controle van de koeltoren en verdampingscondensor op beschadigingen en vervuilingen en de controle van de waterkwaliteit en afzettingen aan de binnenkant van de koeltoren en verdampingscondensor. Door regelmatige inspectie kan men snel ingrijpen zodra grote hoeveelheden vuil, kalk of andere afzettingen worden waargenomen. Directe reiniging en desinfectie voorkomt dat de bacterie verder groeit en voorkomt zo ziekte onder de gebruikers van het systeem.

  1. Reinig en desinfecteer de koeltoren en verdampingscondensor elk kwartaal of half jaar.

Wanneer de koeltoren of verdampingscondensor het hele jaar rond in gebruik is, is het van belang de koeltoren of verdampingscondensor elk kwartaal te reinigen en te desinfecteren. Wanneer de koeltoren of verdampingscondensor slechts een deel van het jaar in gebruik is, is een halfjaarlijkse reiniging voldoende.

  1. Reinig en desinfecteer het systeem elke keer als het voor langere tijd stil ligt.

Als de koeltoren of verdampingscondensor voor langere tijd stilligt is grondige reiniging van het systeem niet alleen mogelijk, maar tevens noodzakelijk. De reiniging omvat onder andere desinfectie van de leidingen en sterilisatie van het systeem.

  1. Reinig en desinfecteer nieuwe systemen.

Nieuwe koeltorens of verdampingscondensors bevatten vaak veel stof dat is ontstaan tijdens de fabricage en het transport. Door middel van reiniging en desinfectie van de nieuwe koeltorens of verdampingscondensor verwijdert u het vuil van bouwmaterialen.

  1. Registreer alle data en details van de reiniging en onderhoud.

Elke keer dat reiniging, desinfectie of onderhoud plaatsvindt, moet dit zorgvuldig geregistreerd worden. Deze registratie bevat onder andere data van reiniging en inspectie, resultaten van watercontrole, plannen ter voorkoming van een Legionella uitbraak en onderhoudsschema’s. Ook het gebruik van corrosie inhibitoren, biocides en chemicaliën moet worden genoteerd.

Met deze tips gaat u de verspreiding van Legionella tegen. Uiteraard blijft het van belang om regelmatig een Legionellabemonstering uit te voeren om te controleren of de aanpak daadwerkelijk succesvol is.

Scroll To Top